Saturday, April 24, 2010

biološko-dinamička poljoprivreda: uvod

Ime mi je Hrvoje Novosel. Bavim se Biodinamikom 10 godina. Bio sam na seminarima u Donjem Kraljevcu kod Christiana von Wistinghausena, te također u Mausdorfu na Imanju Od Christiana gdje radismo pripravke i proučavasmo pripravke.
Imanje mi je u Horvatima. Imam 3 ha zemljišta i 1 ha šume, te 1 ha livada. Radim sam sve Biodinamičke pripravke i uzgajam povrće. Prijašnjih godina uzgajah jagode, te bijah prvi ekološki uzgajatelj jagoda u Hrvatskoj.

Zajedno s prijateljima Jasminkom, Željkom, Brankom, Višnjom i ostalima radimo veće količine pripravaka za naše potrebe i za poljoprivrednike koji su spoznali Biodinamiku ili idu putem Biodinamike. Od ove godine krećemo s 12 radnih seminara, podjeljenih u 12 mjeseci.

teme će biti: Biodinamički (BD) pripravci, Mjesečev sjetveni kalendar, kompost, sjetva i sadnja, uzgoj povrća, voća, vina..., permakultura, malčiranje, visoke gredice, Hranidba i zaštita bilja, bioraznolikost i održivost, autohtono sjeme i kako ga proizvesti, životinje na imanju, plodored, dobrosusjedske biljke, divlje samoniklo bilje-korovi, vrsta tla... i još mnogo svega. Cilja nam je uputiti dobro došle vizionare u Biološko dinamičko suzajedničarenje s cijelim bivstvenim krugom života.
Osposobiti teoretski i praktično svakog pojedinog Prijatelja zemlje kako bi krenuo putem Promatranja i slušanja Zemlje i cjelokupnost suživota.

Prvi seminar počinje 08.05.2010. U Horvatima. Možete se prijaviti na E mail: hrvojenov@net.hr
seminar počinje u 9 sati ujutro i cijena je 100 kn.

lepe se majte i nek vam raste!