Saturday, September 15, 2012

2. biodinamička radionica izrade pripravakaradionica 6. i 7. listopada 2012.

6. listopad  s početkom u 10 sati

* osvježavanje

* vaša iskustva u biodinamičkom gospodarenju, te motivacija dolaska na radionicu
* uvod u australsku- praktičnu metodu biodinamike.  Što je biodinamika?
* razlike kod izrađivanja, skladištenja i primjene pripravaka prema australskoj i    
  njemačkoj školi
* način hranidbe biljaka i temelj biodinamičkih pripravaka 

* ručak i kratki predah

* iskopavanje biodinamičkih pripravaka
* punjenje i zakopavanje rogova
* miješanje i špricanje pripravka 500
* punjenje i zakopavanje kompostnih pripravaka
* završetak 1. dana- vaši dojmovi
* završetak oko 20 sati


7. listopad s početkom u 9 sati

* osvježavanje

* vaša pitanja
* različite metode obrade tla
* obrada tla u vrtovima i velikim gospodarstvima po biodinamičkim principima
* zelena gnojidba i njeni učinci
* kompost i kompostne hrpe- hranidba biljaka

* ručak i kratki predah

* plodored i miješane kulture
* organizacija vrta i gospodarstva
* različite metode grijanja staklenika i mini tunela u malim vrtovima
* sjetva i presadnja zimskih kultura
* vrtloženje pripravaka 500 i 500P, te špricanje po imanju
* završetak oko 18 sati                                                                                      

Uzeti sa sobom: radno odijelo, cipele, rukavice
Radionica je na mom imanju u Horvatima
Adresa: Slemenska cesta 67, Horvati, Hrvatska  (pogledaj google maps)

Cijena jednodnevne radionice je 250 kn
Cijena dvodnevne radionice  je 400kn
Prijave na e- mail: hrvojenov@net.hr

uključeno osvježenje ujutro i navečer, te dva ručka; materijali radionice se šalju mailom nakon pohađanja radionice


Iskustvenik biodinamičke poljoprivrede Hrvoje Novosel

    Poljoprivredom se bavim cijeli život uz svog djeda, baku i svoje roditelje, biodinamičkom poljoprivredom počeh se baviti prije 12-ak godina. Započeo sam sa seminarima dr. Wistinghausena u Donjem Kraljevcu, te zajedno s bratom pohađam seminar i praktični dio nastave o pripravcima kod Christiana Wistinghausena.
        Nakon toga počinjem sam raditi pripravke i uzgajati jagode, povrće i životinje sljedećih 7 godina, u međuvremenu sam dobio ekološki certifikat. Plodovi su  bili  aromatični i ukusni, ali tlo mi je bilo i dalje zbito, mrtvo i nestrukturirano.
     Krenuo sam u nabavku literature i došao do knjiga i dvd-a Alexa Podolinskog.
Kada sam materijale proučio, rekoh sebi:“ To je život , To je moj put“
      Napisah mu pismo i nakon tri mjeseca došao je u Hrvatsku, spojio me s Francuzima, Pierreom i Vincentom Massonom, koji proizvode pripravke po metodi Pfeiffera- Alexa za cijelu Europu. Tamo se već tri godine školujem za izrađivača biodinamičkih pripravaka.

      Nakon tog posjeta nas nekoliko prijatelja osnovali smo udrugu za biodinamiku „Stolisnik“, ali nakon  različitih pristupa i pogleda razišli smo se u dobrom sjećanju.  Sada sam izrađujem pripravke, istražujem i prakticiram biodinamiku po uzoru na Alexa i Francuze.

3 godine nakon ulaska u praktičnu metodu biodinamike i 2 godine izrađivanja pripravaka, rezultati su odlični.

Trenutno obrađujem 3 ha zemljišta na svom imanju, izrađujem pripravke, proizvodim sjeme,  organiziram radionice, savjetovanja, pomažem pokretanju biodinamičkih gospodarstava, vršim istraživanja o pripravcima, mjesečevom kalendaru, korovima, obradi tla...

U dobroj namjeri udružujem se s prijateljima i pokrećemo različite projekte koji su vezani uz proizvodnju vrhunske biodinamičke hrane dostupne svakome po cijeni, jer hrana je temeljno pravo svakoga, a mi proizvođači dužni smo to poduprijeti i pokretati koliko smo u mogućnosti.


OPG Novosel, Vrtizobilja, Slemenska cesta 67,  Horvati,10436 Rakov Potok, Hrvatska
mob: 099/ 820 4661, e-mail: hrvojenov@net.hr, blog: vrtizobilja.blogspot.com, facebook: vrtizobilja


                                          Povijesni hod biološko-dinamičke poljoprivrede

Biološko-dinamičku metodu poljoprivrede razvio  je 1922. – 1925. znanstvenik i filozof  Rudolf Steiner, na nagovor poljoprivrednika koji nisu bili zadovoljni kvalitetom tla i koji su se žalili na obolijevanje biljaka i životinja, te nedostatak okusa i fine arome u hrani.
     1924. g. Steiner je održao niz predavanja i dao izravan odgovor na zahtjeve o tome kako preokrenuti problem gubitka vitalnosti tla,  usjeva i životinja - koji je postao vidljiv od uvođenja kemijskih gnojiva. Ova serija predavanja kasnije je postala poznata kao "Poljoprivredni tečaj".

To nije samo „organski sustav unosa hranjiva u tlo“,  nego principi koji praktično primjenjuju oživljavanje tla, biljaka i životinja.
    Zadatak izrade detalja za praktičnu primjenu Steinera  povjerena je članovima  njegovih suradnika. Prvi od tih su Lily Kolisko i Ehrenfried Pfeiffer

    Lily Kolisko je bila u mogućnosti da znanstveno potvrdi da tvari prisutne u samo minimalnoj količini (razrjeđenja na 100 milijardi) može doista proizvesti i pozitivne i negativne učinke na biljke i životinje.
     Ehrenfried Pfeiffer se posvetio poboljšavanju načina proizvodnje bio-dinamičkih pripravaka (posebno pripremanju biljaka, mineralnih tvari i pripravaka primjenjivane na kompost, tlo i biljke), te utvrđivanju količine i primjeni tih tvari. On je također jedan od vodećih bakteriologa i na čelu tada u nastajanju nove znanosti o prehrani.  

   
Steiner je bio odlučan u tome da nova poljoprivredna metoda postane široko prakticirana. Zalagao se za 


oživljavanje Zemlje i poboljšanje nutritivne kvalitete poljoprivrednih proizvoda. Mnogi australski farmeri, kao i europski  su prihvatili ovu praktičnu primjenu biodinamičke metode, koja se, ako se pravilno primjenjuje, oslanja na minimalan, čak nikakav unos gnojiva u taj samoodrživi sustav gospodarenja. Rezultati su jasno vidljivi u formiranju humusa, te restrukturiranju tla koja se javljaju na farmi, često u vrlo kratkom vremenu.
Adrese biodinamičara u svijetu i kod nas koji prakticiraju Pfeifferovu-Australsku metodu:
Hrvatska:  vrtizobilja.blogspot.com

Kako nahraniti duh, dušu i tijelo? iliti što je biološko-dinamička (biodinamička) poljoprivreda?

    Ukratko ću opisati konvencionalni i ekološki način gospodarenja zbog jasnijeg uvida u biološko-dinamički način gospodarenja.

Konvencionalna metoda Tlo se obrađuje teškim traktorima, plugom kod kojega se tlo okreće, tanjuračama, rotobranom, kod kojih se tlo sabija i melje kako bismo dobili „fino pripremljeno“ tlo, ali nakon prvih kiša tlo postaje ljepljivo i mrtvo, jer nema organske materije-humusa.
Kod ovog načina gospodarenja uzgaja se praktički hidroponski, jer tlo služi samo kao medij koji tu biljku drži.

Ekološka metoda je povrat korijenima, ali prečesto samo umjesto umjetnih gnojiva koristimo ekološki certificirana vodotopiva gnojiva. Nismo zamijenili logiku konvencionalne poljoprivrede, umjesto umjetnih stavili smo „prirodna“ gnojiva. Tlo  nije u centru, nego se naginje visokim prinosima uz korištenje, naravno, samo ekološkog izvora gnojiva.


Biodinamička metoda je metoda samoodrživosti. Gospodarstvo je zaokruženo i potpuno slijedi prirodnu organizaciju: neodvojivu povezanost tla, biljaka i životinja, te kao organizatora imanja čovjek (JA).
          Cilj  uzgoja je vrhunska kvaliteta proizvoda. Temelj proizvodnje je živo tlo iz kojeg rastu zdrave biljke i životinje.
         Tlo se obrađuje strojevima koji tlo ne okreću nego drobe i rehabilitiraju uz pomoć jedne vrste podrivača.  Koristimo zelenu gnojidbu (puno različitih biljaka posijanih zajedno koja svaka iz dubljih slojeva tla izvlači na površinu mikro i makro elemente, koji uz pomoć mikroorganizama, gujavica i ponajviše biodinamičkih pripravaka stvaraju humus, strukturiraju  i oživljuju tlo).
      Ovim načinom gospodarenja  hrana koju jedemo je oživljena s puno svjetla i vitaliteta čime  hranimo naš duh, dušu i tijelo.  Štitimo i osvješćujemo Majku zemlju  Ako je tlo zdravo i oživljeno takve su biljke, životinje i ljudi, ako je tlo mrtvo i zbijeno, biljke,  životinje i ljudi su bez životnog elementa i vitaliteta, podložne različitim bolestima, slabostima i smrti.

Biti i raditi biodinamičku poljoprivredu na način oponašanja prirodne organizacije jest uzdizanje prirode na viši nivo. Kada je Alex krenuo s poljoprivredom u tlu je imao oko 0, 9% humusa.  Nakon 6 godina rada ima je oko 11,2% humusa na prvih 15cm, dok je u šumi imao 8,4% humusa, na dubini od 1 metra imao je oko 2% humusa, dok je u šumi imao oko 0,5% humusa.

      Biodinamički pripravci za tlo, biljke i kompost: Uz pomoć prorahljenog tla-zraka, mikroorganizama, atmosferilija i pripravaka nastanjuje se život u tlu, tlo se strukturira, gradi se humus. Biljke primaju i zadržavaju više svjetla, razvijaju šećere i fine arome.
     Najbitnije kod pripravaka je to što oni nisu gnojivo, nego pokretačka sila koja mijenja zbito, mrtvo i neaktivno tlo u živo, strukturirano i aktivno.
Postoje dva načina pristupa biodinamici:
Njemački:Temelji se na Steinerovim predavanjima i spisima; učinci biodinamičkih pripravaka i obrade tla su spori,  jer ne prihvaća dostignuća i rezultate dr. Pfeiffera i dr. Kolisko.
Australski: Temelji se na rezultatima Steinerovih učenika koji su metodu usavršili i  pokazali kako je primjenjiva u svakoj klimi i za svakog poljodjelca. Rezultati su vidljivi već nakon nekoliko mjeseci (cca 6 mjeseci) ispravnog primjenjivanja biodinamičke metode.