Monday, March 26, 2012

Biološko dinamička radionica

Devastirana tla zbog loše strojne i mehaničke obrade ( plug, tanjurače, teški traktori, freze, štihaće...), okretanja tla (svake godine okrećemo gornji sloj dolje i obrnuto), unosa umjetnih gnojiva, pesticida... nestručno napravljenog komposta, suhog gnojiva, ekoloških gnojiva, nedostatka zraka, vodo-žilnog sustava...( Konvencionalno-ekološko-biodinamička poljoprivreda)
Zašto Praktični uvod u Biodinamičko gospodarenje?

Biodinamički principi se upotrebljavaju od poljoprivrednog tečaja Rudolfa Steinera.

Nu, Rudolf Steiner je dao mladom studentu Erenfried Pffeiferu ovlasti da dokaže biodinamiku i biodinamičke principe.

Erenfried Pffeifer je radio na istraživanjima u Njemačkoj,Švicarskoj, Nizozemskoj i na kraju u Americi. 40-ih godina je završio istraživanja i rezultate je dijelio s Alexom Podolinskim u Australiji, koji je radio Biodinamiku u Australiji na temelju Pfeifferovih istraživanja. Međusobno su si slali kompost i pripravke. Pffeifer je rekao kako su Alexovi pripravci i Kompost puno životniji i djelatniji, te je preporučio raditi pripravke i kompost Alexovom metodom

U međuvremenu Njemci nisu čekali Pffeiferova istraživanja nego su sami krenuli u Biodinamiku i izradu pripravaka, komposta i svega što je vezano uz biodinamičko gospodarenje.

Nama je želja vam predočiti i Njemačku i Australsku školu, jer sam naukovan praktično i teoretski u jednoj i drugoj. Obučavan sam od Njemačke škole- Christiana v. Wistinghausena, Australske škole od Alexa Podolinskog, Pierra i Vincenta Massona.

Želimo vas uvesti u praktičnu primjenu biodinamičkih pricipa u vašem vrtu, imanju, gospodarstvu ili farmi.

Nama je prvenstveni cilj praksa i učinci na tlu, biljkama, životinjama.
Od početka ćete moći primjenjivati na svom imanju, kako bi već nakon 6-12 mjeseci počeli gledati transformaciju tla od mrtvog ka životnom.

Sve što ćete raditi, spoznavati i primjenjivati već je punih 60 godina primjenjivano, dokazivano, publicirano i jasno podučavano


Radionice:
Na radionicama je pomješana praksa s terijom kroz rad.

Prva sljedeća radionica je 31.03. 2012. subota- kod Davora Blizu Vukomeričkih gorica.
Davor je prije godinu dana zasijao zelenu gnojidbu na otprilike 600m2, te počeo s vilama i rezačem kultivirati.


Početak je u 9 sati ujutro- 18 sati
Uključen je ručak-vegetarijanski i mesni, doručak, čaj kava, sokovi
Cijena je 250 kn

Tema: Kako početi obrađivati vrt po biodinamičkim principima- s uvodom u biodinamičko gospodarenje

Priprema gredica
sijetva
sadnja
špricanje pripravkom 500
Alelopatija-dobrosusjedski odnosi
kako se biljka hrani?
Razlika između konvencionalnog-ekološkog i biodinamičkog gospodarenja

voditelj Radionice Hrvoje Novosel mob: 099 820 4661 ( mail: hrvojenov@net.hr)

Prijava na radionicu kod Davora mob: 091 3049966


radionice će biti 1-2 puta mjesečno (ovisi o potrebi)

No comments:

Post a Comment