Wednesday, January 1, 2014

Biodinamički pripravci za tlo BD 500 i BD 500P

Ljubav vam i Mir!

Krenimo  od rođenja.

U biodinamičkoj poljoprivredi najvažniji je Čovjek, sve ovisi o njemu i njegovoj intuiciji-inspiraciji i imaginaciji.
Koliko sam  se zbližio s prirodom (Ta Ja sam neodvojiv od Njenog bila) i koliko je osjećam-doživljavam u sebi. To je početak, za mene ispravnog prirodnog uzgoja.

Kad govorimo o biodinamičkoj poljoprivredi; koja je meni u mom biću, jer samodostatnost i samoodrživost je moguća samo u prirodi u kojoj se živi zajedništvo u različitosti. ( samonikle livade, mnoštvo kultura za zelenu gnojidbu, sjetva i sadnja mješovitih kultura na jednu gredicu, jedno polje...); govorimo o:
 pripravcima,
 zelenoj gnojidbi,
kompostu,
obradi tla,
 oživljavanju
 i povezivanju s Majkom Zemljom, ta svi smo JEDNO!

Biodinamički pripravak 500

Kada vam ljudi dolaze i komentiraju vaš pripravak uvijek ga uspoređuju s drugima koji ga radi, te taj   sud ovisi o mnogočemu i to je tralalala!

Moji pripravci su učinkoviti i djelotvorni, to mi je najvažnije, a sve ostalo ovisi o tome.

radim ih od kravlje balege, od krava koje su cijele godine vani, zakopavam ih  na mjesto koje cijele godine mazim i oživotvorujem zelenim gnojidbama, pripravkom 500,  prozračivanjem, šumskom zemjom kompostom.

Nakon 2 godine istraživanja i promatranja te "Uspoređivanja" s drugim pripravcima-krivi put, ali to sada naučih! Moji pripravci su čudesni. Smatram da je izuzetno bitan vlastita suradnja s majkom Zemljom, te iskustvo, koje svatko ima nakon godina rada!

Pripravci koji preobrazuju tlo na imanju moje obitelji Novosel brzinom koju nisam očekivao, a da pri tome koristim  konvencionalnu obradu tla - oranje.

Drugu godinu zaredom, orem puno lakše, tlo je već na 40-50-ak negdje i 60-ak cm vrlo prozračno, živo i rahlo, uz pomoć neizostavne zelene gnojidbe i moćnih pripravaka tlo postaje živo i prozračno.

Uistinu sam sretan, jer vidim i doživljavam kako je tlo tamnije, prozračnije, na većim dubinama humusnije, biljke su više, otporne, sa velikim prinosom i najbitnije izuzetne arome i odlične kvalitete proizvoda i dugog čuvanja. To mi je najvažnije, kada pojedem plodove čudesnog bilja osjećam životnost, arome i Prirodu, ta mi smo JEDNO.
Majte se lijepe i povezane!

No comments:

Post a Comment