Monday, February 24, 2014

PRVA BIODINAMIČKA RADONICA - VRTIZOBILJA, DANA 08.03. 2014.

Ljubitelji Majke Zemlje

Naše Biodinamičko gospodarstvo - VRTIZOBILJA vas poziva na Prvu ovogodišnju radionicu u Horvatima ( Slemenska cesta 67, 10436 Rakov Potok)

Dana 8. 03. 2014. (SUBOTA) s početkom u 8. sati, pa do kraja

Tema:  izrada presada i obrada tla na otvorenom i u plastenicimaopis radionice
Dinamiziranje i špricanje pripravcima-501 i 500
Obrada tla na otvorenom i u plastenicima sa sjetvom zelene gnojidbe
Sjetva i presadnja u plastenicima
Održavanje presada u plastenicima
Hranidba životinja ( kokoši, krave svinje)
Slaganje i izrada komposta za vrtove i gospodarstva
Sadnja više sorata luka za uzgoj sjemena
Demonstracija nekoliko ručnih alatki za povrtlarstvo i za izradu presada, te sijačica za sjetvu i biodinamički sjetveni kalendar od Pierra Massona

Obavezno ponesite radnu odjeću i obuću, jer  je radionica zamišljena kao i uvijek na našem imanju,  kroz praksu i rad!

Preporučena donacija je 150 kn+20 kn za doručak, ručak i literaturu

Najavite se na naš E- mail: vrtizobilja@gmail.com ili hrvojenov@net.hr i facebook nekoliko dana ranije da znamo organizirati doručak, ručak i radionicu

Najveći broj prijavljenih je 30
 

No comments:

Post a Comment