Tuesday, May 20, 2014

Biološko-dinamička poljoprivreda - poljoprivrede budućnosti

Hojla! Hojla! Dragi Ljudovi!


Kada govorim o poljoprivredama mislim na živu, prirodnu, biodinamičku i ostale nazivom drugačije poljoprivrede koje grade tlo, stvaraju cjelinu i grade  u stazi Majke Zemlje. Pripomažemo i sudjelujemo u Kreaciji.

Prije 15-ak godina nakon prve pročitane literature i prvih seminara i radionica kod Christiana Wistinghausena, koji mi bijaše Blagi vjetar i podupiratelj biodinamičkog puta, krenuli smo nakon obiteljske poljoprivrede u kojoj smo uzgajali povrće, voće, životinje i prerađevine u nasad jagoda na 0,5ha.

Jagode su bile fantastične, aromatične, slatke, bujne, iznimne. 2 godine kasnije posadili smo još 0,4 ha jagoda i stavili ih pod plastenik, taj nasad je bio izniman po kvaliteti, prinosu i estetike između redova smo malčirali sa slamom, te tako ubrzali rast jagoda i dozrijevanje plodova zajedno s plastenicima i lutrasil folijom. Nakon jagoda i sljedećih seminara, te još putovanja i učenja, zaustavili smo se na stanici povrća i uzgoja na otvorenom i u plastenicima.

Tako je hod išao i iskustvop se gradilo.

Jako lijepo iskustvo i puno učenja na vlastitom putu. Tu je još nešto nedostajalo PREMDA SMO RADILI BIODINAMIKU, ALI TO NIJE BILA BIODINAMIKA.

Biodinamika nisu samo pripravci.
Biodinamika nisu samo seminari, radionice, predavanja.
Biodinamika nisu samo dolaženje "Faca" i kopanje uzoraka.
Biodinamika nisu samo udruge, zadruge, dučani, sastanci.
Biodinamika nije samo hranjenje biodinamičkim proizvodima.

Biodinamika je Život!

Biodinamika je KREACIJA RAZLIČITOSTI.
BIODINAMIKA SU ŽIVI LJUDI  U SURADNJI S MAJKOM ZEMLJOM.
Biodinamika je sve zajedno!

Sada  uzgajamo povrće, počinjemo s voćem, životinjama ( krave, svinje kokoši) i naša svijest.

Različitost je Život, monokultura je smrt.
Sada kada počinjermo raditi na cjelovitom imanju: minerali-biljke-životinje-Čovjek, doživljavamo preobrazbu.

Kompost nam daju životinje, jačanje biljaka, životinja i nas ljudi daju nam biljke, minerale nam daje glina i ilovača.
Imamo sve na imanju!

Imamo sebe!

To je početak poljoprivrede budućnosti koja je neovisna o vanjskom unosu  energije, hrane, komposta i svoh komponenti za samoodržanje.

Sada počinjemo učiti, sada počinjemo podučavati!Majte se lijepe dragi Živi Ljudovi!No comments:

Post a Comment