Saturday, December 11, 2010

biodinamička ili ekološka poljoprivreda

Želio bih pisati o ovoj delikatnoj temi kod nas.


Kada sam vidio rezultate pokusa koji su vršeni u vinogradarstvu, povrtlarstvu, voćarstvu i ostalim granama agronomije, odmah sam se opredjelio za "Praktičnu" biodinamičku poljoprivredu.

Jedan dio rezultata možete naći na internetu, a drugi veći dio ću objavljivati na svojoj web stranici koja je u pripremi

Biodinamičar je Individua-čovjek koji poznaje struku, u ovom slučaju agronomiju, te raspolaže znanjem o ekološkoj poljoprivredi, jer je radi, a samo nekoliko posto je biodinamički put i u tih nekoliko posto nadmašuje kvalitetom sve druge vrste uzgoja i gospodarenja.

Ako radim i uzgajam voće-jagode, kao što ja uzgajah, onda znam kada ih saditi i kako, koliki je razmak, njihove bolesti, potrebu za hranjivima, dužinu korijena, berbu i sve što je potrebno kako bi je upoznali. To je struka.
Nakon toga ekološka poljoprivreda: priprema tla (i tu se razlikuje biodinamika sa svojim strojevima), zelene gnojidbe, mikroorganizmi i gujavice, te plodored, mjesečev sjetveni kalendar.
Sada dolazi Biodinamika, biodinamički kompost, pripravci 500 i 500P za oživljavanje tla i stvaranje humusa i života u tlu, te po biljnoj, zelenoj masi s pripravkom 501. Samo tih nekoliko posto je biodinamika, i tih nekoliko posto odskače po:
* Puno boljoj strukturi tla
* više humusa
* prozračnosti
* biljke su jače
* otpornije
* izdržljivije
* i što je meni najbitnije žive i pune Energije Sunca.

Hranidsbeni procesi u biljkama moraju biti preobraženi. (npr:dušik prelazi u proteine, a nezavršenihranidbeni proces je kada dušik prelazi u nitrite). Tu je kriva prihrana i hranidba bilja (bila ona konvencionalna ili ekološka ukoliko ide kroz vodo otopiva gnojiva, a ne kroz koloidni humus)

Želim proizvod s karakterom koji će mene hraniti tijelesno i energetski, a ne veliku količinu vode i velike listove blitve, kupusa, kelja ili velike plodove jabuke ili veliki prinos raži i prosa.

Želim: iznimno ukusne, aromatične, plodove zemlje, pune arome, ukusa, mirisa i sunca kako bi i mene oživljavale i činile me zdravim i Svjesnim.

Želim nam svima puninu svjesnog zajedničarenja kroz vlastito ostvarenje!

Lahka vam noć

No comments:

Post a Comment