Sunday, December 12, 2010

Hranidba bilja

Živjeli moćno u nedeljno poslijepodne.

Ponukala me je hrana i ručak koji pripremam na ovu temu, pa bih htio izložiti ono što sam shvatio i probavio.

Pisao sam o Liebig-u i njegovom jednostranom shvaćanju hranidbe biljaka. Liebig je to izrazio što biljka uzima hranu samo putem vodo otopivih hranjiva, tako su započeli veliki pogoni od strane kemijske industrije i zamah, kako je danas zovemo, konvencionalne poljooprivrede. Justus von Liebig je utvrdio kako biljka putem korijenja uzima vodu i hranu.

Konvencionalna hranidba: Kada na tlo dodajemo NPK, padne kiša i gnojivo se rastapa, te ulazi u tlo, pokraj korijenja, biljka je prisiljena uzimati datu joj hranu, jer je vodo otopiva i biljka uzima puno više, nego što može preraditi. Listovi biljke su tamno zeleni i vise od velike količine vode u samoj biljci. Biljka izglega veliko i teška je.


Ekološka hranidba: Hranidba bilja je ista, samo što je gnojivo ekološkog podrijetla. Kada gnojimo putem biljnih gnojnica, događa se isto kao da smo gnojili putem NPK.

Biodinamička hranidba: Biljka ima dvije vrste korijena. jedan više vertikalni, tamniji koji uzima vodu i voda služi za transpiraciju. Druga vrsta korijenja je bijele boje i to korijenje ovisi o sunčevoj svjetlosti. Pošto biljka nema svoj sustav grijanja, kao čovijek ili životinja, Biljci je to Sunce. Kada sunce kaže biljci hrani se, biljka pušta bijelo tanko, postrano korijenje, koje ulazi u koloidni humus u kojem su vodo otopiva gnojiva i biljka se hrani. Biljka se hrani samo pod jurisdikcijom Sunca. Listovi takve biljke su svijetlo zeleni i uspravni.
Ispravno hranjenje je samo putem koloidnog humusa, koji sam po sebi može primiti 70% vode od ukupne težine.. Pošto je humus koloidni, hranjiva ostaju na kupu, vooda, kiša ih ne može isprati, kao što je to slučaj kod NPK.. U biljci svi procesi su vođeni od strane sunca i u takvoj biljci je dušik pretvoren u Protein, a ne kao kod konvencionalne poljoprivrede ili ekološke (ako se hrani samo vodo otopivim hranjivima)gdje se dušik pretvara u nitrite,, a biljka je tamno zelene boje sa obješenim listovima.
Takova biljka privlači štetne kukce, biljne bolesti, jer priroda ne dopušta takvoj biljci da opstane, jer je slaba, neotporna, puna neprobavljene hrane i idealan je izvor za bolesti i štetnike, koji su priroda.

No comments:

Post a Comment