Friday, December 10, 2010

Biodinamička poljoprivreda- povijest 3. dio

Nem više išel u dužinu bum malo skratil, premda je ovaj pregled kratak i znakovit.

Alex je, dakle, započeo u Australiji biodinamiku. Aleksov cilj je bio Usavršiti biodinamičku poljoprivrednu metodu i učiniti je svim dostupnim, što je bila želja samog Steinera. Podolinsky je unaprijedio i otkrio temelje moderne prirodne znanosti. Otkrio je kako biljka ima dvije vrste korijena. jedna deblja i više vertikalna, crno korijenje kojim biljka uzima vodu i bijelo korijenje kojim se biljka hrani, kroz koloidni humus u kojem su vodo otopive hranjive tvari. Uveo je u bioduinamiku posebne podrivače i strojeve za tlo, kako ne bi više ubijali tlo teškim traktorims i okretali ga plugovima. Alex je počeo raditi BD (Biodinamičke) pripravke prateći istraživanja dr. Pfeiffera. Alex je počeo trenirati druge poljoprivrednike i nekokliko godina kasnije osnovali su: "Biodinamičko poljoprivrednu udrugu Australije" (BDAA). Nakon toga, htjeli su se širiti, ali je bio problem, jer se pripravak 500 i 501 miješa rukom do 60 litara. Krenuo je u istraživanje i Kevin Twigg je dizajnirao i napravio mašine za miješanje pripravaka.Tako se Biodinamika počela velikom brzinom širiti po Australiji.
Nekoliko godina kasnije Alex je došao do vrlo značajnog otkrića.
pronašao je metodu utjelovljenja svih kompostnih pripravaka(502-507) u pripravak 500. Tako je napravio novi pripravak zvan: Preparirani 500(P500). Kojim se vrlo brzo izgrađuje struktura tla,i razvija hranjivost.
Godine 1967 registrirali su Demeter tržišnu marku u Australiji i potpuno su neovisni.
Hvala svima njima, jer nam pomažu otkrivati Bitno, oku nevidljivo, a biću potrebno.

Izložio sam kratki povijesni prikaz Biodinamike u Svijetu.

Majte se lepe i neka je Nježnost sa svima vama!

No comments:

Post a Comment