Saturday, December 11, 2010

Rasprava o biodinamici

Dobra vam većer!

Danas sam male živčan i nakon uobičajenih sukoba sa Ženkom odlazimo do naših dragih prijateljima i malo raspravljamo o biodinamici u Hrvatskoj.

Suglasujem se s njima kako je potrebno napraviti plan pojavljivanja u javnosti, da ne bi izletio nespreman i neorganiziran. Mišljenja sam i kako je mudro ići i krenuti širiti "Radosnu vijest"

Budimo vidljivi i pogledajmo u svijet u kojem od samih početaka postoje dvije vrste, dva puta biodinamičkog gospodarenja: Jedan zovem "Teorijski", a drugi "praktični"

Drastično se razlikuju od izrade pripravaka, korištenja, čuvanja, do samih korijena prehrane bilja i mjesečevog sjetvenog kalendara.

Imam iskustva u "Teorijskoj" biodinamici, ali nakon Aleksovog dolaska i odlaska na praktični seminar u Francusku kod Piera i Vincenta Massona, vidio sam i doživio Biodinamiku u punom Svjetlu. Biodinamiku Sunca, prakse, rezultata, opipljivih dokaza, vrlo brzih i učinkovitih rezultata i biodinamičara s velikim srcem punim darivanja i primanja.

Piere Masson se bavi 35 godina biodinamikom. Završio je agronomiju i radio je kao konvencionalni savjetnik za zaštitu bilja. Upoznavši Wistinghausena i razgovarajući s njim uputio se u biodinamičku poljoprivredu, nu nakon nekoliko godina prešao je s "Teorijske" na "Praktičnu" biodinamiku, na kojoj je odmah vidio rezultate. Radio je i usavršavao i zajedno s Alexom Podolinskim i ostalim praktičarima radi, biodinamiku. Sada radi kao savjetnik i proizvođač biodinamičkih pripravaka. Piere i Vincent godišnje proizvedu oko 2 tone pripravaka 500 , 500P (preparirani 500), te ostale kompostne pripravke.

Mišljenja sam kako je Hrvatskoj potrebna rasprava, dijalog i otvoreni okrugli stolovi da nas povežu, udruže kako bi združenim snagama širili i radili na oživljavanju tla i naše nam jedine Majke Zemlje.

Pozivam sve zainteresirane na dogovore, radionice i planiranje za sljedeću godinu.

Krenuti nam je vrijeme, dok smo u zimskom solsticiju i snagama tla. Budimo u glavi i vrtimo pozitivno, zajednički i individualno!

Vidio sam kako rade u Njemačkoj, Francuskoj, čuli smo kako rade u drugim zemljama želim i namjera mi je Oživljavati tlo, biljke, životinje i ljude u Hrvatskoj putem biodinamičkog gospodarenja!

Neka su Sva Moćna bića s nama!

No comments:

Post a Comment